Интелектуални аутпути развијени у овом пројекту биће: