PRAVNE INFORMACIJE I ZAŠTITA PODATAKA

PUBLIKACIJA SAJTA

Adresa veb-stranice www.speakerproject.eu (u daljem tekstu: veb-stranica) objavljuje sledeća kompanija:

YuzuPulse SARL
134 rue des templiers
59000 Lile, France
info [at] iuzupulse.eu
RCS Lille Metropole 838 235 034

 

„SpeakER“ (2020-1-FR01-KA201-080646) je Erasmus + KA2 projekat koji je kreiralo nekoliko evropskih partnera.
Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske komisije. Ovaj dokument odražava samo stavove autora i Evropska komisija ne može biti odgovorna za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njemu.

KREIRANJE SADRŽAJA VEB-STRANICE

Direktor publikacije i menadžer sadržaja za veb-stranicu:

Aleksandra Prokopijević

Srednja škola za informacione tehnologije / ITHS Information Technology High School
Cara Dušana 34, Zemun
11000 Beograd, Srbija
Office [@] iths.edu.rs

Dizajn i razvoj platforme: Srednja škola za informacione tehnologije / ITHS Information Technology High School

WEB HOST

The Website is hosted by:

OVH – SAS with share capital of 10 069 020 €
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, France
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z
N° TVA: FR 22 424 761 419

PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sav sadržaj distribuira se pod licencom Creative Commons: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International
CC BY-NC-SA 4.0

Ako nije drugačije naznačeno, možete:
Deliti – kopirajte i distribuirajte materijal u bilo kom medijumu ili formatu.
Prilagoditi – remiksirajte, transformišite i nadogradite materijal.
Davalac licence ne može ukinuti ova prava sve dok se pridržavate uslova licence.

Uslovi su sledeći:
Pripisivanje – Morate navesti vezu do licence i navesti da li su izvršene promene. To možete učiniti na bilo koji razuman način, ali ne na način da davalac licence mora to da odobri.
Nekomercijalno – materijal ne smete koristiti u komercijalne svrhe.
Deljenje – Ako remiksujete, transformišete ili nadograđujete materijal, svoje doprinose morate distribuirati pod istom licencom kao i original.

HIPERLINKOVI

Veb lokacija može sadržati hiperveze koje vode do drugih veb-lokacija, koje objavljuju i kojima upravljaju treće strane, a ne izdavač. Izdavač neće biti direktno ili indirektno odgovoran, ako ove nezavisne veb-stranice ne budu u skladu sa zakonskim odredbama. Hiperveze do veb-lokacije zahtevaju prethodno pismeno odobrenje izdavača.

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Informacije prikupljene na veb-lokaciji izdavač uglavnom koristi za upravljanje odnosima sa upotrebom veb-lokacije. Statistika anonimne upotrebe se šalje evropskim vlastima.

Pravo na pristup, ispitivanje, modifikovanje i brisanje podataka koji se tiču vas moze se ostvariti u bilo kom trenutku kontaktiranjem izdavača, bilo putem veb-lokacije ili e-poštom na info [at] yuzupulse.eu.

Prikupljene informacije mogu se proslediti ostalim članovima konzorcijuma. Možete da odbijete ovakav prenos informacija tako što ćete izraziti svoje neslaganje putem gore pomenutog kanala za kontakt. U slučaju kršenja zakonskih odredbi, ove informacije mogu se proslediti pravnim vlastima ukoliko se podnese izričit i opravdan zahtev. Ako su neki detalji potrebni da bi mogli pristupiti određenim funkcionalnostima veb-lokacije, izdavač će naznačiti njihovu obaveznu prirodu u fazi unosa informacija.

U slučaju izdavanja, ako izdavač ne može da odgovori na vaš problem, možete kontaktirati CNIL (https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil).

KOLAČIĆI

Ova veb-lokacija koristi različite kolačiće za poboljšanje interaktivnosti stranice i naših usluga. Kolačići ove veb-stranice neophodni za funkcionisanje veb-stranice:

ovi kolačići omogućavaju veb-lokaciji da optimalno funkcioniše. Možete da ih odbijete i izbrišete ih pomoću podešavanja pregledača, međutim vaše korisničko iskustvo može biti narušeno.

Ime kolačića

Svrha

Vreme skladištenja

Pll-jezik

Zapamtiti odabrani jezik za ovaj veb-sajt

12 meseci