Учимо заједно кроз Escape Rooms

Овај пројекат има за циљ стварање соба за бег и алата за наставнике језика у средњем образовању.

Ми стварамо

1 Booklet on Escape Rooms and Jeziks
Creation box
Enigmas
Animation Guide
ER scenarios

Овај пројекат је финансиран уз подршку Европске комисије. Ова комуникација одражава само ставове аутора и Kомисија не може бити одговорна за било какву употребу информација садржаних у њој.

Код пројекта: 2020-1-FR01-KA201-080646

Партнери