ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος  www.speakerproject.eu

(στο εξής “ο Ιστότοπος”) δημοσιεύεται από την παρακάτω εταιρεία:
YuzuPulse SARL
134 rue des templiers
59000 Lille, France
info [at] yuzupulse.eu
RCS Lille Métropole 838 235 034

Το πρόγραμμα “SpeakER” (2020-1-FR01-KA201-080646) αποτελεί Erasmus+ KA2 πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από Ευρωπαίους εταίρους.
Οι ανακοινώσεις στον Ιστότοπο αντανακλούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Διευθύντρια των δημοσιεύσεων και του περιεχομένου του Ιστότοπου:

Aleksandra Prokopijević

Srednja skola za informacione tehnologije/ITHS Information Tehnology High School
Cara Dušana 34, Zemun
11000 Belgrade, Serbia
Office [@] iths.edu.rs

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας: Srednja skola za informacione tehnologije/ITHS Information Tehnology High School

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της πλατφόρμας

Ο Ιστότοπος φιλοξενείται από:
OVH – SAS με μετοχικό κεφάλαιο 10 069 020 €
2 rue Kellermann
59100 Roubaix, France
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 – Code APE 2620Z
N° TVA: FR 22 424 761 419

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο τα περιεχόμενα του Ιστότοπου διανέμονται με βάση την άδεια Creative Commons License: Attribution – NonCommercial – ShareAlike 4.0 International
CC BY-NC-SA 4.0
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σας επιτρέπεται να:
Μοιραστείτε — αντιγράψετε και αναδιανείμετε το υλικό σε οποιοδήποτε μέσο ή μορφή
Τροποποιήσετε – διασκευάσετε, αναδομήσετε  και αξιοποήσετε το υλικό
Ο πάροχος δεν μπορεί να αναστείλει τα δικαιώματα με την προϋπόθεση ότι ακολουθούνται οι όροι της άδειας.
Κάτω από τους παρακάτω όρους:
Αναφορά δημιουργού – Υποχρεούστε να αποδίδετε αναγνώριση, παρέχετε το σύνδεσμο της άδειας και να δηλώνετε αν σημειώθηκαν αλλαγές. Μπορείτε να το πραγματοποιήσετε αυτό με οποιοδήποτε τρόπο, όχι όμως με τρόπο που να υπονοεί ότι ο πάροχος υποστηρίζει εσάς ή τη χρήση σας.
Μη εμπορική χρήση – Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.
Παρόμοια διανομή – Σε περίπτωση που διασκευάσετε, αναδομήσετε ή αξιοποιήσετε το υλικό, υποχρεούστε να διαθέσετε το έργο σας υπό τους ίδιους όρους αδείας.

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους, που δημοσιοποιούνται και διευθύνονται από τρίτα πρόσωπα, και όχι τον Εκδότη. Ο Εκδότης δεν μπορεί να θεωρηθεί άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνος στην περίπτωση που αυτοί οι ιστότοποι τρίτων προσώπων παραβαίνουν τις νομικές διατάξεις. Οι υπερσύνδεσμοι προς τον Ιστότοπο προϋποθέτουν προηγούμενη γραπτή έγκριση από τον Εκδότη.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορίες που συλλέγονται στον ΙΣτότοπο χρησιμοποιούνται κυρίως από τον Εκδότη για τη διαχείριση των σχέσεων με τη χρήση του Ιστότοπου. Ανώνυμα στοιχεία σχετικά με τη χρήση αποστέλλονται σε Ευρωπαϊκές Αρχές.

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση, αμφισβητήσετε, τροποποιήσετε και διαγράψετε πληροφορίες που σας αφορούν οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας με τον Εκδότη, είτε μέσω του Ιστότοπου είτε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο info [at] yuzupulse.eu

Οι πληροφορίες που συλλέγονται δύνανται να μεταβιβαστούν στα υπόλοιπα μέλη της κοινοπραξίας. Αν δεν επιθυμείτε αυτή τη διαβίβαση των πληροφοριών μπορείτε να εκφράσετε τη διαφωνία σας μέσα από τα προαναφερθέντα κανάλια επικοινωνίας. Σε περίπτωση καταπάτησης των νομοθετικών ή καταστατικών διατάξεων, οι πληροφορίες αυτές μπορούν να διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές μετά από αιτιολογημένη αίτηση. Εάν απαιτούνται λεπτομέρειες για την πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου, ο Εκδότης θα αναφέρει τον υποχρεωτικό τους χαρακτήρα στο στάδιο εισαγωγής των πληροφοριών.

Στη περίπτωση αιτήματος, αν ο Εκδότης αδυνατεί να απαντήσει το αίτημά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη CNIL-Commission Nationale Informatique et Libertés (https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil).

COOKIES

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί διαφορετικά cookies για να βελτιώσει τη διαδραστικότητα του ιστότοπου και τις υπηρεσίες μας. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστότοπου: αυτά το cookies επιτρέπουν τη βέλτιστη λειτουργία του. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση τους και να τα διαγράψετε χρησιμοποιώντας τον διαδικτυακό φυλλομετρητή σας, ωστόσο κάτι τέτοιο θα υποβαθμίσει την εμπειρία σας ως χρήστη.

Ονομασία Cookie Σκοπός Χρόνος αποθήκευσης
Pll-language Απομνημόνευση της γλώσσας που επιλέχθηκε για τον ιστότοπο 12 μήνες