Ο οργανισμός ‘Babel Idiomas’ είναι ιδιωτικό σχολείο ξένων γλωσσών στη Μάλαγα (Ισπανία). Ειδικεύεται στα μαθήματα αγγλικής γλώσσας και η ηλικία των μαθητών του κυμαίνεται από νήπια μέχρι ηλικιωμένους 70 ετών. Προετοιμάζει μαθητές για επίσημες εξετάσεις, προσφέρει ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και παρέχει εξωσχολικές γλωσσικές δραστηριότητες σε διάφορα τοπικά σχολεία. Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. Επίσης, ειδικεύεται στη χρήση τεχνικών καθοδήγησης και συναισθηματικής νοημοσύνης στη γλωσσική διδασκαλία και προσφέρει κατάρτιση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άλλα σχολεία και εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη.

Ο οργανισμός ‘Doamna Stanca’ αποτελεί το πιο παλιό γυμνάσιο στην Satu Mare, μια όμορφη πόλη στα σύνορα της Ρουμανίας με την Ουγγαρία. Οι μαθητές του σχολείου, περίπου 750, προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα σε σχέση με την εθνότητα και ο οργανισμός είναι υπερήφανος που έχει ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών ανάμεσά τους, οι οποίοι προσδιορίζουν την προσωπικότητά του και την προσέγγισή του προς τη διδασκαλία και τη μάθηση ταυτόχρονα.  

Το σχολείο διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις, οι οποίες επιτρέπουν τους μαθητές να απολαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλής ποιότητας. Οι εκπαιδευτικοί είναι επαγγελματίες και, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους, κατορθώνουν πάντα να ανταπεξέρχονται στις προσδοκίες της κοινότητας αναφορικά με τα σχολικά αποτελέσματα και τις επιδόσεις. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι ποικίλες, από ετήσια εθελοντική προσφορά ως σημαντικές σχολικές εκδρομές στοχεύοντας στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής στην μικρή μας κοινότητα.

Ο οργανισμός ‘Logopsycom’ είναι εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί  εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή όχι) για να εξυπηρετούν τις ανάγκες σχολείων, κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών οργανισμών, νέων και γονέων. Αρχικά λειτούργησε ως εταιρία φροντίδας, με ειδίκευση στις μαθησιακές δυσκολίες των νέων, ιδιαίτερα σε όσες σχετίζονται με δυσ-(δυσπραξία, δυσφασία, δυσλεξία, κ.ά), που συχνά αποκαλούνται Μαθησιακές Δυσκολίες (ΜΔ), και συνεπώς σχετίζονται πάντα με την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο της μάθησης.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί περιφερειακό εκπαιδευτικό οργανισμό υπεύθυνο για τη διοίκηση, τον έλεγχο και την εποπτεία στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής και  επαγγελματικής εκπαίδευσης της περιοχής.  Βασική της αρμοδιότητα είναι να συντονίζει και να εφαρμόζει εκπαιδευτικές πολιτικές του Υπουργείου Παιδείας και να συντονίζει διάφορες εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα συμπεριλαμβανομένων και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης.

Ο οργανισμός ‘ZuzuPulse’ στοχεύει να φέρει την τεχνολογική καινοτομία πιο κοντά στην κοινωνική οικονομία και την εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό, απασχολεί μη ειδικούς στην τεχνολογία, για να συμβουλεύουν πάνω στον τρόπο που η τεχνολογία μπορεί να είναι προσβάσιμη και εύκολη στη χρήση για όλους. Ξεκινώντας από την Ευρώπη και ενθαρρύνοντας κοινωνικούς παράγοντες καινοτομίας να προχωρήσουν πέρα από το τοπικό και εθνικό επίπεδο, ελπίζει να καλλιεργήσει την ευρωπαϊκή συνεργασία και τη διασυνοριακή ανταλλαγή τεχνογνωσίας και λύσεων.

Ο οργανισμός ITHS είναι το πρώτο ιδιωτικό γυμνάσιο στο Βελιγράδι, Σερβία και παρέχει εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής. Επίσης, εκτός από επαγγελματικές γνώσεις παρέχει και βασική γενική εκπαίδευση. Με πιστοποιητικά παγκόσμιας αναγνώρισης, ποιοτική εκπαίδευση και καλλιέργεια αληθινών αξιών, προετοιμάζει τους μαθητές του, ώστε να γίνουν αξιόλογοι προγραμματιστές, διαχειριστές, σχεδιαστές.

Τα μαθήματα διεξάγονται ανάλογα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα μαθημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Επιστήμης και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Σερβικής Δημοκρατίας. Εκτός από τα μαθήματα που υπαγορεύει το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν τις επαγγελματικές και επιχειρηματικές τους δεξιότητες, καθώς και να αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις στις ξένες γλώσσες. Μέσα από υψηλής ποιότητας, σύγχρονη, αποτελεσματική και διαδραστική διδασκαλία προσαρμοσμένη στους μαθητές και τις ιδιαίτερες ανάγκες, ικανότητες και ενδιαφέροντά τους, το ITHS εκπαιδεύει τους μαθητές για τα επαγγέλματα της σύγχρονης κοινωνίας. Η νέα ομάδα των εκπαιδευτικών είναι πολύ πρόθυμη να εργαστεί με στόχο την αποτελεσματικότητα του σχολείου καθώς και την προσωπική τους ανάπτυξη.